Malign Melanom Riski

Malign Melanom Riski

Kanserleşmeye eğilimli olan benler, atipik (displastik) ben ve doğumsal (konjenital) benler olarak sınıflandırılmaktadır.

Atipik (displastik) benler: Genellikle ailesel özellik gösteren atipik benlerde malign melanom riski normal benlere oranlandığında yüksektir. Malign melanomlu hastaların aileleri incelendiğinde, %60-10 arasında displastik benli kişilere rastlanmaktadır.

Displastik benler alışılmış, normal benlerden daha büyüktür. Yani boyutları 5 milimetreden fazladır. Sınırları düzensizdir, ben sanal olarak katlandığında, karşılıklı gelen uçlarının simetrik olmadığı görülür. Renginde düzensizlik vardır, renk homojenitesi bozulmuştur.

Normal benlerde malign melanoma dönüşme olasılığı yokken, atipik benlerde böyle bir risk vardır. Ailesinde malign melanomu olan ve 25-50 arasında atipik beni olanlarda malign melanom gelişme riski %10 iken, ailesinde iki kişide malign melanom olan ve 50`den fazla atipik beni bulunan kişilerde malign melanom gelişme olasılığı %99`a çıkar.

Doğumsal (konjenital) benler: Malign melanom gelişmesinde etkili olan bir diğer ben grubunu da konjenital benler oluşturuyor ki, bunların popülasyondaki oranı %1 civarındadır. Bunlar bebek doğduğu anda vücutta olan ya da ilk 6 ayda oluşan benlerdir. Konjenital benlerin riskini boyutları belirginleştirir.

Bu benler boyutlarına göre küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırılır. 1,5 santimden küçük olanlar küçük, 1,5-20 cm arasında olanlar orta ve 20 cm üzerinde olanlar da büyük olarak tanımlanır. Büyük konjenital benlerde %6-12 oranında malign melanom riski vardır.

Bu nedenle, büyük konjenital ben görüldüğü taktirde çıkarılmasını öneriyoruz çünkü çocuk büyüdükçe riski de beraberinde taşır ve cerrahi girişim zorlaşır.

Hiç yorum yok

Mucize iksirler bloğumuzda Uzmanların tariflerini sizlerle paylaşıyoruz. Uzmanların sitemizle hiçbir bağlantıları yoktur. Bu nedenle Burada yayınlanan tarifler hakkında daha fazla bilgiyi uzmanların kendilerinden alabilirsiniz.

Sitemizde kürleri yayınlanan İbrahim Saraçoğlu, Ahmet Maranki Suna Dumankaya gibi Uzmanlara sorularınızı kendilerine ait web sitelerinden sorunuz.