Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

Histiyositik nekrotizan lenfadenit olarak da adlandırılan ve kendini sınırlayıcı özelliğe sahip
Kikuchi-Fujimoto Hastalığı (KFH) daha çok Asyalı genç kadınlarda görülmektedir. Kikuchi-Fujimoto Hastalığı’nın etyolojisi bilinmemektedir.

Kikuchi-Fujimoto Hastaları özellikle servikal bölgede lenfadenopati, ateş, lökopeni ve yüksek eritrosit sedimantasyon hızı ile başvurmaktadırlar. Hastalık bazen malign lenfoma olarak yanlış tanı alır. Hastalığın tanısı tutulan lenf nodunun histopatolojik incelemesi ile doğrulanır.

Laboratuar bulguları arasında nötropeni, lenfositoz, eritrosit sedimentasyon hızında artma sayılabilir. Histolojik incelemede tutulan lenf ganglionları hipersellülerdir; immünoblastlar, histiositler ve plazmasitoid hücreler ile infiltrasyon ve nekroz alanları dikkat çekicidir.

Kikuchi-Fujimoto Hastalığının kliniği selim seyreder, herhangi bir tedavi gerekmeksizin kendiliğinden iyileşir. Bu yazıda servikal lenfadenomegaliler ile başlayan, lenfoma şüphesiyle sevkedilen ve KFH saptanan dört olgu bildirilmektedir.

Lenf ganglion biyopsilerinin histolojik incelemesinde
Kikuchi-Fujimoto Hastalığı'nın tipik bulguları saptanmıştır. İlk olguda lupus antikoagülanının saptanması, üçüncü olguda da toksoplazma IgM antikorlarının yüksek olması hastalığın değişik etyolojiler ile gelişebildiğini desteklemektedir. Dört olgu da tedavi uygulanmaksızın kendiliğinden iyileşmiştir

Burada sebebi bilinmeyen ateş ile gelen ve
Kikuchi-Fujimoto Hastalığı tanısı konan genç bayan hasta sunulmuştur. Sebebi bilinmeyen ateş ve lenfadenopati ile gelen hastaların ayırıcı tanısında KFH’nın da düşünülmesi gerektiğini öneriyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Mucize iksirler bloğumuzda Uzmanların tariflerini sizlerle paylaşıyoruz. Uzmanların sitemizle hiçbir bağlantıları yoktur.